Werkwijze


Aanmelding
U kunt zich telefonisch aanmelden of via het aanmeldformulier.

Tijdens de eerste afspraak graag meenemen:
- verwijsbriefje van huisarts, specialist of tandarts
- uw zorgpas
- legitimatiebewijs

Behandeling
Tijdens de eerste behandeling vindt een intakegesprek plaats. Dit is een kennismakingsgesprek waarin verschillende aspecten besproken worden. Zo zal de logopedist o.a. vragen naar de klacht, mogelijke oorzaken en gevolgen.

Na het intakegesprek vindt meestal een onderzoek plaats. Het onderzoek dat gekozen wordt hangt af van de klacht.

Op basis van het intakegesprek en het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Iedere behandeling duurt 25-30 minuten. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld maar een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling ook aan huis plaatsvinden. Denk hierbij aan de behandeling van baby's en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen of iemand die door zijn/haar aandoening moeilijk naar de logopediepraktijk kan komen. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Verwijzing
Sinds 2011 is logopedie direct toegankelijk. Dat betekent dat u in principe zonder verwijzing naar logopedie kunt. Logopedisch centrum de WeerKlank heeft het certificaat DTL, Directe Toegankelijkheid Logopedie. Toch vergoeden niet alle zorgverzekeraars dit; CZ, Delta Lloyd, Ohra en De Friesland vergoeden geen DTL. Voor preverbale logopedie, logopedie bij neurologische aandoeningen of voor adem-stemstoornissen heeft u altijd een verwijzing nodig.

Samenwerking
Wij hechten veel waarde aan samenwerking met andere disciplines. Omdat logopedische problemen vaak niet op zichzelf staan, is het belangrijk om vanuit een multidisciplinair perspectief naar de cliënt te kijken. Er wordt intensief samengewerkt met de disciplines die vertegenwoordigd zijn in de gezondheidscentra zelf (o.a. huisarts, (kinder) fysiotherapeut), maar ook met andere disciplines uit het veld als (kinder)artsen, consultatiebureau arts, diëtist, ergotherapeut, thuiszorgorganisaties, leidsters van peuterspeelzaal/crèche.

Verzuim
Bent u verhinderd voor een afspraak dan dient u zich uiterlijk 24 uur van te voren af te melden. Wanneer wij de telefoon niet opnemen kunt u de boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Als een behandeling niet of niet op tijd afgezegd wordt, dan zal de behandeling bij u in rekening gebracht worden. Het verzuimtarief is 100% van de behandeling. Deze rekening dient u zelf te betalen en kunt u niet verhalen bij de zorgverzekeraar.