Gehoor

Een gehoorverlies heeft een grote invloed op de communicatie tussen mensen.


Gehoorproblemen bij kinderen

Kinderen hebben een goed gehoor nodig om tot een goede spraak- en taalontwikkeling te komen. Een kind leert de klanken uit de omgeving na te doen en bij te sturen. Het kind leert de eigen klanken gelijk te maken aan die van de omgeving. Op deze manier leren kinderen goed verstaanbaar spreken. Slechthorende- of dove kinderen kunnen niet nauwkeurig luisteren en daardoor maken zij een andere spraakontwikkeling door. Ook wanneer een kind vaak verkouden is en/of vaak oorontstekingen heeft, kan dit invloed hebben op de spraakontwikkeling.

Wat doet de logopedist?

De logopedist levert een bijdrage in het stimuleren van de spraak- en taalontwikkeling. Indien nodig kan het kind een hoortoestel aangemeten krijgen. In dit geval kan een logopedist een kind middels (ondersteunende) gebaren leren communiceren. Ook kan het kind leren liplezen.


Gehoorproblemen bij volwassenen

Voor volwassenen heeft gehoorverlies een grote impact op sociaal- en emotioneel gebied. Door het gehoorverlies kunnen o.a. problemen ontstaan in de onderlinge communicatie, het zelfstandig functioneren en op het werk.

Wat doet de logopedist?

De logopedist kan een volwassene begeleiden in het omgaan met een hoortoestel of cochleair implantaat. Tevens kan er begeleiding plaatsvinden bij het leren spraakafzien.