Welkom bij De WeerKlank, het centrum voor logopedie en ademtherapie


Wij staan voor kwaliteit van zorg, zorg op maat!

Logopedisch centrum De WeerKlank is een professionele praktijk met 2 locaties in Warnsveld.
Ons team biedt naast algemene logopedie ook specialistische logopedie zoals ademtherapie, stemtherapie, afasietherapie en preverbale therapie.

Logopedie en psychosomatische klachten:
Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van klachten op het gebied van adem-stem en/of keel, die met stress en/of spanning te maken kunnen hebben. Het zijn vaak onbegrepen lichamelijke klachten waar je veel last van kunt hebben. Deze klachten kunnen verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke- en psychische belasting.


Ons team

Ons team bestaat uit deskundige enthousiaste logopedisten. Wij zijn allen allround opgeleid en hebben ook elk onze specialisaties. Naast de reguliere logopedische behandelingen werken wij met specifieke therapieën voor het behandelen van adem-stem en keelproblemen. Ook hebben we specialisaties op het gebied van neurologische problemen en preverbale logopedie. We werken intensief met de Coördinatietherapie van Elfriede Öcker (Simone Schouten is mede auteur van het boek de Coördinatietherapie van Elfriede Öcker). Deze therapie is zeer geschikt voor het behandelen van adem-, stem- en keelproblemen (hyperventilatie, globusklachten, heesheid). Vanwege het basale en holistische karakter zijn de principes ook goed toepasbaar bij behandeling van oro- myofunctionele problemen (kaakdysfunctie, afwijkend mondgedrag) en neurologische problemen (facialis parese, Parkinson, dysartrie).

Wij hechten veel waarde aan persoonlijke groei en volgen dus regelmatig nascholing. We zijn lid van de beroepsvereniging (NLVF) en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister van Paramedici. Ook zijn we lid van Logis, een samenwerkingsverband tussen de praktijken in de regio Midden IJssel.

Lees verder...

Promotiefilm

We hebben meegewerkt aan een promotiefilm over het vak logopedie. Bekijk hiernaast de film.

Behandelgebieden

Veel problemen kunnen middels logopedie worden opgelost. Dit behandelgebieden overzicht geeft aan wat er allemaal mogelijk is.

Taal

Je hebt taal nodig om informatie uit te wisselen en te communiceren met de mensen om je heen. Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in de mogelijkheden om met andere mensen te communiceren.

Spraak

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft zijn eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Kinderen leren de klanken van hun ouders c/q opvoeders, door na te doen.

Stem/adem

Stoornissen op het gebied van stem kunnen zich in verschillende vormen uiten. Bij verkeerd of intensief stemgebruik kunnen keelklachten ontstaan. Veel voorkomende klachten zijn een pijnlijk, branderig gevoel, moeite met slikken...

Gehoor

Kinderen hebben een goed gehoor nodig om tot een goede spraak- en taalontwikkeling te komen. Een kind leert de klanken uit de omgeving na te doen en bij te sturen. Het kind leert de eigen klanken gelijk te maken aan die van de omgeving.

Mondfuncties

Afwijkende mondgewoonten zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Habitueel mondademen, afwijkend slikken en kauwen en duim- en vingerzuigen (en spenen) zijn afwijkende mondgewoonten.

Eten en drinken

De behandeling van eet- en drinkproblemen bij kinderen wordt ook wel prelogopedie of preverbale logopedie genoemd. Het gaat om logopedische hulp aan baby's en jonge kinderen met slik- en voedingsproblemen of problemen in de vroege spraak- of taalontwikkeling.

Super! Dank je wel...
Wij zijn blij met jullie