Taal

Je hebt taal nodig om informatie uit te wisselen en te communiceren met de mensen om je heen.
Als je de taal niet of onvoldoende beheerst, dan ben je beperkt in de mogelijkheden om met andere mensen te communiceren.


Taalproblemen bij kinderen

Taalproblemen bij kinderen variëren van een wat latere start met praten tot een ernstige taalontwikkelingsstoornis. Voorbeelden van een taalontwikkelingsstoornis kunnen zijn:

  • het kind kent te weinig woorden (woordenschat) in vergelijking met leeftijdgenootjes
  • de lengte en inhoud van de zinnen die het kind maakt is onvoldoende in vergelijking met leeftijdsgenootjes
  • het kind heeft moeite met communiceren; het uit zich wel non-verbaal, maar niet met woorden / het kind maakt moeilijk contact met vreemden (heeft weinig zelfvertrouwen) / het kind past zich sociaal moeilijk aan
  • het kind heeft moeite met begrijpen van woorden en zinnen, het kind begrijpt niet goed wat er gezegd wordt
Door een taalprobleem kan een kind niet goed begrepen worden en zich minder goed uiten. Dit heeft invloed op verschillende gebieden. Bijvoorbeeld op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Tevens kunnen er gedragsproblemen ontstaan; het kind wordt driftig/gefrustreerd als hij/zij niet begrepen wordt of trekt zich terug. Daarnaast heeft een taalprobleem invloed op het leren (op school).

Wat doet de logopedist?

De logopedist levert een bijdrage in het stimuleren van de taalontwikkeling. Middels onderzoek wordt de taalontwikkeling in kaart gebracht. Er wordt tevens gekeken naar wat mogelijke beïnvloedende factoren zijn van de verstoorde of vertraagde taalontwikkeling. Er worden adviezen en begeleiding gegeven aan ouders en andere betrokkenen, bijvoorbeeld de peuterspeelzaalleidster. Zo nodig krijgt het kind zelf therapie. Indien gewenst is er overleg met andere disciplines, denk aan de huisarts, consultatiebureau-arts, kinderfysiotherapeut, leerkracht en psycholoog.


Taalproblemen bij volwassenen

Bij volwassenen kunnen taalproblemen voorkomen als gevolg van een hersenbeschadiging. Er kunnen zich dan problemen voordoen met één of meerdere onderdelen van onze taal, zoals praten, het vinden van de juiste woorden, lezen en schrijven, begrijpen of het gebruik van non-verbale communicatie, zoals beurtgedrag en het maken van gebaren.

Wat doet de logopedist?

De logopedist geeft taaltherapie om te werken aan verbetering van de taalmogelijkheden.